Czas przetestowa─? twoje umiej─?tno??ci pi??karskie. Jako ??e jest lato, nie ma lepszego na to sposobu ni?? pi??ka pla??owa. Poprowad?? jedn─? z 8 dru??yn do zwyci─?stwa w turnieju lub rozegraj pojedyncze spotkanie. Zawodnikami poruszasz przy u??yciu strza??ek, gdy jeste?? przy pi??ce Z to strza?? a X podanie. W obronie, Z wybiera innego zawodnika a X to pr??ba odebrania pi??ki.