Posts Tagged ‘wy??cigi motor??w’

Wy??cigi motor??w – Turbo Spirit

turbospirit

Turbo Spirit – oto jedne z najciekawszych wy??cig??w motor??w w kt??re mo??na pogra─? przez przegl─?dark─?. Bardzo ??adna grafika i wysoka grywalno??─? to niew─?tpliwe atuty tego tytu??u.